top of page

NÄSTA MÄSSA:

28e SEPT 2024, SOLNAHALLEN,

SOLNA 

VÄLKOMMEN ATT STÄLLA UT

KONTAKTA OSS GÄRNA OM NI HAR FRÅGOR SOM RÖR MÄSSORNA

NÄSTA STORA SKIVMÄSSA

LÖR, 28e SEPTEMBER 2024 – SOLNAHALLEN, SOLNA

Säljare-info för skivmässa

 

 

Vid bordsbokning som säljare på Sunjay/L-P Andersons skivmässor

Vid bokning ska fullständiga kontaktuppgifter lämnas; 

Postadress, epost, tel.nr samt personnr eller org.nummer.

Bokade bord faktureras och ska betalas i förskott.

Solnahallen, Solna
Bord på skivmässan har storlek 180x70 cm.
Pris per bord 600 SEK inkl. moms (480,00 exkl moms).

Vid sen bokning 1-30 dagar före skivmässa (i mån av plats) debiteras en tilläggsavgift á 25 SEK per bord. Ett bord berättigar till säljarbehörighet för max 2 personer. Säljarbehörighet är nödvändig för ankomst/entre under inlastning och förberedelser från kl 07.15 - 09.45. Skivmässan öppnar för allmänheten kl 10.00 (entre 50kr) och avslutas kl 16.00.

Adress: Ankdammsgatan 46, 17167 Solna.

Huskvarna Folkets Park, Huskvarna,
Bord på skivmässan har storleken 120x70cm
Pris 400 SEK inkl. moms (320,00 exkl moms). 

1 bokat bord ger behörighet till max 2 personer kl 07:15-9.45 dvs före det officiella öppnandet, kl. 10.00. Skivmässan är öppen för besökare lördag kl. 10.00 - 15.00. Inlastning sker kl 07.15 till ca 09.45, se info.blad som du får tillsammans med din faktura.

Adress: Stationsgatan 24, 56133 Huskvarna. 

Övrigt:

Betalning av bokade bord görs i förskott (mot faktura) till angivet bankgiro. Det går bra att sälja som privatperson. Vi behöver dock ditt personnummer pga arrangörslagen. Skatteverket har inga invändningar så länge det sker sporadiskt och om/eller man avyttrar t.ex. egen skivsamling. Som arrangör ställer vi krav på nytillkomna privata säljare att ombesörja påsar vid försäljning samt i övrigt läsa igenom vad som gäller betr. behörighet (max. antal personer/säljare).

Datum för skivmässor: 

Solna: Lördag 28e september 2024, Lördag 22a februari 2025

Huskvarna: Lördag 30e mars 2024, Lördag 2a november 2024

Med reservation för eventuell ändring.

 

Contact:

Har du frågor så kontakta 

L-P Anderson,

TELEFON:  0736293434

MAIL:  royal.beat @ telia.com (skrivs utan mellanslag)

 

Stående bokning

De försäljare som har en historik på minst tre år erbjuds möjligheten att begära en stående bokning på Sunjay arrangerade mässor.

 

Detta innebär att bokningen för respektive skivmässa och antal bord står kvar permanent. Vederbörande behöver alltså inte göra en ny bokning inför varje skivmässa. Faktura/ bekräftelse postas i regel 30-60 dagar för aktuell skivmässa.

 

Säljare som begär stående bokning bör vara medveten om avbokningsregler som anges i allmänna villkor. Vid stående bokning är det säljarens ansvar att meddela en eventuell avbokning i god tid före arrangemanget för att undvika kostnader samt för att bereda plats för andra säljare.

 

Ur Allmänna villkor

Anmälan om bordsbokning är bindande. Eventuell avbokning ska vara L-P Anderson Musik & Media AB tillhanda skriftligt, via email eller brev.  Avbokning som inkommer senare än 10 dagar före aktuellt arrangemang berättigar ej till återbetalning. Avbokning som inkommer 11-30 dagar före berättigare till återbetalning med 75% av fakturerat  belopp. Avbokning 31 dagar eller tidigare berättigar till återbetalning med 100% av fakturerat  belopp. Vid avbokning och återbetalning av förskottsinbetald hyra debiteras avbokningsavgift á 80 kr exkl moms. Vid giltig avbokning där beloppet kvarstår som tillgodo debiteras  ingen avbokningsavgift.

HITTA HIT

bottom of page